Nowy formularz

Uprzejmie informujemy, że wprowadzono nowy formularz wyboru dodatkowej formy wsparcia (druk: WZK-3a). Formularz jest przeznaczony dla osoby ubiegającej się o objęcie kolejna formą wsparcia, gdy nie uległy zmianie dane wskazane we wcześniej złozonym formularzu WZK-3. Formularz jest dostepny w formacie PDF w zakładce „do pobrania ”: …..